واژه های خیس
52 بازدید
ناشر: جامعه الزهرا (س)
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2724-68-0
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
واژه های خیس حکایتی است بارانی از محله واژه ها، محله ای که در فراق مادر، غم ماتم گرفته و خانه هایش غم خانه مصیبت او گشته اند. خانه به خانه این محله را گشته و واژه ها را التماس کرده ام که قصه مادر را تا خط آخر برایم بگویند؛ اما واژه ها هیچ یک تاب تحمل بار مصیبت مادر را ندارند.آسمان محله واژه ها همیشه ابری است.ابرها کارشان سد کردن راه دل هاست تا همیشه دل ها گرفته قصه مادر باشند. واژه هایی در این محله به یاری آمدند که می خواهم یک به یک از آن ها قدردانی کنم. این کتاب در چهارده منزل به این مهم می پردازد.