امام نامه: گذری در کوچه پس کوچه های جامعه کبیره
53 بازدید
ناشر: جامعه الزهرا (س)
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2724-63-5
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زیارت جامعۀ کبیره یکی از اصلی ترین متون زیارتی مکتب تشیع است که به اذعان علمای ربانی یک دورۀ عمیق امام شناسی است. شناساندن مفاهیم بلند این زیارت به جوانان از طریق ترجمه چندان نتیجه بخش نیست. ترجمه قابلیت کافی برای انتقال مفاهیم عمیق این نوع متون را ندارد. از سوی دیگر شروحی هم که در باب این زیات نوشته شده، به جهت طولانی بودن و یا داشتن قلمی سنگین و رسمی مورد اقبال بسیاری از اقشار جامعه قرار نمی گیرد. مؤلف در امام نامه بنا دارد با برگردانی ادبی و روان در عین اختصار، مخاطب را یک قدم به مفاهیم زیارت …