مجموعة جزوات «انتظار مطهر»
72 بازدید
محل ارائه: سازمان تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
الف) مجموعة جزوات «انتظار مطهر» که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در تابستان ۱۳۸۴ به چاپ رسید. ۱. چرایی و چگونگی مطالعة آثار شهید مطهری؛ ۲. کاری باید کرد ۳. داستان راستان ؛ کرامت استاد ؛ ۴. از عوامید یا خواص ؟ ۵. پاسخ به شبهات بحث عوام و خواص ۶. جامعه‌ی امروز ؛ برخورد فلسفی یا برخورد فطری ؟ ۷. عبادت ما ؛ عبادت اسلام ۸. اسلام ؛ دنیای مذموم یا دنیای ممدوح ؟ ۹. اسلام ؛ زهد یا رهبانیت و صوفی‌گری ؟ ۱۰. دین و دنیا ؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها ۱۱. کدام علم ، علم اسلامی است ؟ ۱۲. تولید علم ، نقد تکنولوژی و تمدن غربی ۱۳. نقد مبانی تکنولوژی و علوم غربی ۱۴. فایده‌ی نقد علوم و تکنولوژی غربی ۱۵. در مقابل تمدن غربی چه باید کرد ؟ ۱۶. عقل و دین فلسفه‌ی احکام ۱۷. نقش عقل در استنباط احکام ۱۸. سنت‌های الهی و نقش آن‌ در زندگی ما ( ۱ ) ۱۹. سنت‌های الهی و نقش آن در زندگی ما ( ۲ ) ۲۰. خدا و خلقت من ؛ چرا ؟ ۲۱. پاسخ علمی به چرای آفرینش ۲۲. تعلیم وتربیت؛ رشد هماهنگ استعدادها ۲۳. فطرت سرمایه‌ی تربیت ۲۴. فطرت حقیقت جویی ؛ پاسخ به سؤالات دینی کودک ۲۵. موسیقی، انسان، خدا (پاییز ۱۳۸۵